De abonnementsprijs per schooljaar is:

Minder dan 120 leerlingen

121 - 300 leerlingen

301 en meer leerlingen

€ 299

€ 399

€499

Deze prijzen zijn inclusief BTW.

Met dit abonnement hebt u zowel toegang tot de ´interactieve´ als tot de ´papieren´ methode.