ContactAdres:   
        Stichting Natuur Buiten-Gewoon
        Tesjeslaan 37
        8042 HH Zwolle

Telefoonnummers:
        038 422 09 12  voor bestellingen
        0294 25 35 09  voor vragen over de methode en alle andere inlichtingen 
   
Email:        
       
info@natuurbuitengewoon.nl

Betalingen:  

          Nederland   
          ING-bank:  
NL07 INGB 0003 1958 50

          België   
          Triodos-bank: BE34 5230 4103 2590