Een buitenkans!!
Iedere klas zou twee deuren moeten hebben: één deur om naar binnen te gaan en één deur om naar buiten te gaan. Met Natuur Buiten-Gewoon (de naam zegt het al), krijgt u een schat aan mogelijkheden om met de kinderen naar buiten te gaan. Een buitenkans dus. De buitenwerkbladen geven structuur aan het buiten waarnemen en ontdekken.

Complete leerlijn voor groep 1 t/m 8
Natuur Buiten-Gewoon is thematisch van opzet en biedt een complete leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. De methode voldoet volledig aan de kerndoelen.
Het interactieve deel van de methode is in opbouw. Het ´papieren´ deel is compleet. Mocht een ´interactief thema´ nog niet zijn geplaatst, dan kunt u gebruik maken van het ´papieren thema´. U kunt die thema´s zelf printen.

Overzicht van de thema´s

 

Zelfstandig werken
De interactieve thema´s zijn heel goed in te zetten bij zelfstandig werken. Het is een ideale mogelijkheid om de thema´s in de weektaak op te nemen. Ook keuzewerk is mogelijk door tal van werkbladen. Dankzij een heldere en simpele structuur kunnen de leerlingen zelfstandig hun weg vinden door een thema.  

Structuur interactieve thema´s
De interactieve thema´s zijn als volgt opgezet:

Vooraf
In ´Vooraf´  wordt het thema geïntroduceerd. De kinderen vinden daar een korte uitleg over het thema.
Hier vindt u ook een inleidend filmpje of een diavoorstelling. Deze kunnen ook gezamenlijk op het digibord bekeken worden.

Drie lessen
Een thema omvat drie lessen.
Elke les heeft zijn eigen gekleurde bovenbalk. Zo kunt u op afstand zien met welke les de kinderen bezig zijn.  Een les kan individueel zelfstandig worden doorgewerkt. Een ´werkblad bij de les´ geeft de leerlingen houvast bij het doornemen van een les en de leerkracht controle. 
Bij iedere les zijn een aantal interactieve toepassingen, zoals verhelderende filmpjes, animaties, spelvormen, een quiz of een puzzel.

Werkbladen
In de handleiding voor de onderwijsgevende zijn werkbladen opgenomen. Deze vormen een bron van mogelijkheden voor differentiatie. U kunt de werkbladen inzetten voor verrijking en verdieping, voor keuzewerk en meerwerk. 
Ook zijn daar ´buitenwerkbladen´ te vinden. Eventueel kunt u deze werkbladen meegeven als huiswerkblad. Deze werkbladen geven structuur aan het buiten waarnemen en ontdekken.

Extra
Zoals de aanduiding al zegt: de kinderen vinden hier een tweetal extra mogelijkheden om nog even met het thema bezig te zijn. Dat kan zijn: een quiz, een schuifpuzzel, een filmpje, een virtuele wandeling of iets dergelijks.

Bij ´Wist je dat?` kunnen de leerlingen vier dieren of planten, die bij het thema passen, bekijken en daarover lezen.