Overzicht papieren afdeling

De  papieren afdeling van de methode Natuur Buiten-Gewoon is geheel compleet en bestaat uit de volgende onderdelen:

Kleuterpakket
 Voor de groepen 1 en 2 (voor België: de kleuterschool) is het kleuterpakket ontwikkeld. Dit pakket omvat:
• een knieboek met 8 kleurrijke praatplaten en op de achterkant het daarbij behorende verhaal,
• een kopieermap met verhalen, liedjes, lessuggesties en werkbladen (222 blz.!),
• een cd met de muziek van de liedjes.
• posters met de praatplaten van het knieboek maar dan in groter formaat.
(Er zijn nog een aantal kleuterpakketten in voorraad. U kunt het kleuterpakket bestellen met het speciale bestelformulier)

Thema´s
Voor de groepen 3 en 4 (voor België: klas 1 en 2) zijn voor elk leerjaar negen thema's  beschikbaar. Elk thema omvat 4 lessen. Bij elke les is een werkblad ontwikkeld. Er is rekening gehouden met de leesontwikkeling van de kinderen.
Voor de groepen 5 t/m 8 (voor België: de klassen 3 t/m 6) zijn voor elk leerjaar tien thema's beschikbaar. Bij elk thema hoort een toets met een correctieblad en een beoordelingsindicatie.
Negen thema's omvatten 3 lessen. U kunt een overzicht van de thema´s bekijken.
Het 10e thema van de groepen 5 t/m 8 is speciaal geschreven voor het leergebied 'techniek'. Overigens komt techniek ook in veel andere thema's aan bod. De thema's voor techniek omvatten 4 lessen.

Handleidingen en toetsen
Bij alle thema's zijn beknopte en overzichtelijke handleidingen beschikbaar. In deze handleidingen zijn vaak extra werkbladen opgenomen, die nauw aansluiten bij het thema. In de handleiding vindt u ook de toets met een opgave van de gewenste antwoorden en een beoordelingsindicatie.