Stichting Natuur Buiten-Gewoon heeft ten doel bij de Nederlandse bevolking begrip en belangstelling te wekken en in stand te houden voor natuur en milieu.
Zij tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door
- het redigeren en uitgeven van natuur- en milieueducatieve uitgaven (boekwerken, brochures en dergelijke);
-   het meewerken aan natuur- en milieueducatieve uitgaven door derden;
-   het verzorgen van natuur- en milieueducatieve projecten. 

Het bestuur van de Stichting heeft, uitgaande van deze doelstellingen, de volgende visie:

Wij zien deze doelstelling als een opdracht om onze activiteiten zo te organiseren en onze uitgaven zodanig te redigeren, dat niet alleen begrip en kennis ontstaat, maar juist door het contact met wat leeft en groeit, verwondering wordt gewekt.
Dat is ons inziens de basis voor een levenshouding, waarin met respect wordt omgegaan met natuur, landschap en milieu en waarbij het behoud van fundamentele levensomstandigheden wordt gewaarborgd.
In de naam van de Stichting wordt onze visie zo compact mogelijk weergegeven: Natuur Buiten-Gewoon.

Stichting Natuur Buiten-Gewoon is op 1 juli 1993 opgericht ten kantore van Notaris Mr. S. de Jong te Kampen. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 41024894