Over Philip Friskorn

Natuur Buiten-Gewoon
Philip Friskorn is natuurfotograaf en heeft met beeldmateriaal zijn medewerking verleend om deze educatieve
website tot stand te brengen. De drijfveer om hier aan mee te werken is de passie voor de natuur en de opdracht
die de mens heeft om zuinig met de natuur om te gaan.

Natuurpassie
Philip Friskorn, geboren in Zwolle (1945), kreeg de passie voor natuur met de paplepel ingegoten. Zijn interesse
gaat met name uit naar in het wild levende vogels. Hij maakte zijn eerste vogelfoto in 1958 met een Agfa
Clack. IJzergaren en Meccano-onderdelen dienden als afstandsbediening. De eerste vogelfoto was die van een
Ekster, een vogel die Philip z'n verdere leven zou blijven boeien. Gegrepen door het medium fotografie werd met
eigengebouwde apparatuur een zwart-wit doka ingericht. Na de middelbare school kwam er een kleinbeeldcamera.
In 1965 volgden de eerste dia’s. Na een lang leven in de techniek met fotografie en biologie als hobby werd in
1993 de stap gezet zich te vestigen als professioneel natuurfotograaf, een passie werd professie. Deze passie deelt
hij met zijn vrouw Louette, samen werken zij aan publicaties en selecteren de beelden voor lezingen.

Schoonheid, licht en emotie
De belangrijkste werkgebieden van Philip zijn Nederland, Scandinavië, Noord-Amerika, Japan en het Caribisch
gebied. Door vele malen naar dezelfde plek terug te keren duik je diep in je onderwerp. Het fotowerk wordt breed
gebruikt en kan variëren van postzegel tot poster of een panoramawand van 20 meter lengte. Als fotograaf ben
je op zoek naar drie elementen: schoonheid, licht en emotie. Je wilt beelden mee naar huis nemen om deze drie
elementen later met duizenden anderen te kunnen delen en een boodschap uit te dragen.

Lezingen
Philip Friskorn geeft landelijk natuurlezingen met een hoog educatief gehalte en een boodschap. De boodschap
betreft het omgaan met de natuur. Het educatieve van de lezingen betreft de overdracht van een brede kennis
van de getoonde flora en fauna met veelal een stukje cultuur. De overkoepelende titel van de lezingen luidt “Door
het Oog van de Natuurfotograaf”. Standaard duren de lezingen 2x45 minuten, maar kunnen naar wens in tijd
worden aangepast. Hierbij een korte impressie van de 11 lezingen die momenteel beschikbaar zijn, uitgebreide
uittreksels kunnen op aanvraag via email worden verzonden.