Teun!

Bedevaart voor de natuur.
In de nazomer van 2007 trokken de herders Johan Griffioen en Mirjam De Hiep
met 54 schapen en herdershond Flo over de Utrechtse Heuvelrug naar Het Gooi.
Ooit was dit één groot natuurgebied. Tegenwoordig is dit gebied verstedelijkt en
versnipperd door drukke wegen en spoorlijnen. Door deze barrières kunnen veel
dieren zich niet meer vrij verplaatsen. Daarom is het belangrijk dat er veilige
groene verbindingen komen.

Jeugdfilm´Teun!´

Eén van de schapen, die meeloopt in de kudde, is Teun. Teun is te herkennen
aan een zwarte vlek op zijn achterwerk. Teun is ook een beetje eigenwijs. Hij
is graag overal, behalve bij de kudde. Maar hij heeft wel op zijn eigen wijze
de 100 kilometer lange tocht volbracht. De film ´Teun!´ laat voor kinderen,
op aansprekende wijze, zien hoe de tocht is verlopen. En ook waarom groene
verbindingen tussen natuurgebieden zo belangrijk zijn. De film duurt ongeveer
15 minuten en is geschikt voor alle groepen van de basisschool. 

 

Bij de film zijn door Natuur Buiten-Gewoon vier begeleidende lessen ontwikkeld.
Voor de groepen 1 en 2: `Teun gaat op reis´
Voor de groepen 3 en 4: `Teun!´
Voor de groepen 5 en 6: ´Klaar?...Over!
Voor de groepen 7 en 8: ´Wegen voor de natuur´.
Film en lesbrieven vormen samen het ´Project Teun!´
´Teun!´ is een uitgave van de ´Stichting Goois Natuurreservaat´.

Film en lessen kunt u bereiken door in te loggen met een gebruikersnaam en een
wachtwoord. Deze gegevens ontvangt u door het nemen van een abonnement op
de methode Natuur Buiten-Gewoon (zie bij de knop abonnementen).